Under dette punkt vil der løbende blive oprettet formularer, hvor andelshaverne kan indberette oplysninger til bestyrelsen.

 
Som det fremgår af bjælken oven for, er der pt. oprettet fire punkter.
  • Fejlmelding, omhandler indberetning af fejl og mangler ved husene, indberetningen danner grundlag for tilkaldelse af håndværker til reperation.
  • Vandaflæsning, danner grundlag for udsendelse af vandregning til andelshaverne.
  • Ansøgning, skema til brug for ansøgning om ændringer ved boligen.
  • Ny kode, anvendes til at forny din kode hvis du mener uvedkommende har fået kendskab til din nuværende kode, eller hvis du ikke kan huske din kode.